Marksoft Yardım

Ana Sayfa | Sözlük | Gözde Konular | İletişim | Giriş Ana Sayfa | Sözlük | Gözde Konular | İletişim | Giriş
Soru araştır Kategoriye göre araştır
Tasarım yüklerken: " System.DBNull' türündeki nesne 'System.Byte[]' türüne atılamadı." hatası alıyorum.
Detaylar

Son güncelleme
3rd of May, 2018

'System.DBNull' türündeki nesne 'System.Byte[]' türüne atılamadı.

   konum: Marksoft.frmTasarimHareketleriDetayi.TasarimlarKaydet() File909 içinde: satır 1380

   konum: Marksoft.frmTasarimHareketleriDetayi.Kaydet() File909 içinde: satır 1499

   konum: Marksoft.frmTasarimHareketleriDetayi.cmdKaydet_Click(Object sender, EventArgs e) File909 içinde: satır 1432

   konum: System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)

   konum: DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)

   konum: DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)

   konum: System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

   konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

   konum: DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)

   konum: DevExpress.XtraEditors.BaseControl.WndProc(Message& msg)

   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

   konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Almış olduğunuz hatanın temel sebebi tasarım resimlerinden biri ya da birkaçının kopyala yapıştır yolu ile eklenmesinden kaynaklanmaktadır. İlgili resimleri normal yükleme yöntemleri ile yükleyerek tekrar denemeniz durumunda hata almazsınız.

Alakalı sorular
Alakalı konu bulunmamaktadır.
Ekler
Ek bulunmamaktadır.

Devam Et

Copyright © 2014 marksoft.com.tr - Bütün Hakkı Saklıdır.